GeneRISK Covid -19

 

Olet aikaisemmin osallistunut GeneRISK-tutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä terveyden edistämisessä. Nyt kutsumme sinut osallistumaan koronavirusepidemiatutkimukseen, joka on GeneRISK-tutkimuksen laajennus ja jossa selvitetään koronavirusepidemian (Covid-19) leviämistä Etelä-Suomessa ja tutkitaan mitkä tekijät yksilön perimässä ja elintavoissa vaikuttavat alttiuteen sairastua Covid-19-infektioon, infektio-oireiden vakavuuteen ja mahdollisten liitännäissairauksien kirjoon.

Kaikkia GeneRISKin osallistujia pyydetään osallistumaan tähän Covid-19 -tutkimukseen. Tutkimuksessa kerätään tietoa mahdollisesta uudesta koronavirusinfektiosta sekä sähköisen oirekyselyn että verinäytteiden avulla.

Tämä GeneRISKin laajennustutkimus on vapaaehtoinen, ja osallistumiseen tarvitaan kirjallinen suostumuksesi.

 

Mitä tutkimuksia minulle tehdään?

Covid-19 tutkimus koostuu kolmesta osasta sekä GeneRISK perustietojen päivityksestä:

1) Covid-19 oirekysely (kesä 2020)
2) Vasta-ainetestauksen verinäyte sekä Covid-19 oirekysely. Lisäksi päivitetään GeneRISK tutkimuksen perustiedot päivityskyselyn ja -verinäytteen avulla. (syksy 2020)
3) Uudelleen vasta-ainetestauksen verinäyte sekä Covid-19 oirekysely (syksy 2021)

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimustietoa kerätään GeneRISK -tutkimusportaalissa olevalla sähköisellä kyselylomakkeella. Oirekysely avataan tutkimusportaaliin kesäkuussa 2020 ja siihen voi vastata jatkuvasti epidemian ollessa käynnissä. Oirekyselyyn pyydetään vastaamaan myös siinä tapauksessa, ettei oireita ole ilmaantunut. Oirekyselystä muistutetaan osallistujia aika ajoin tekstiviestillä.

Kaksi seuraavaa vaihetta sisältävät oirekyselyn ja GeneRISK perustietojen päivityksen lisäksi vasta-ainetestaukset. Tutkimustietoa kerätään GeneRISK –tutkimusportaalissa olevilla sähköisillä kyselylomakkeilla ja lisäksi tutkimukseen kuuluu verinäytteen otto kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on syksyllä 2020, tämänhetkisen arvion mukaan syys- lokakuussa, jolloin pyydämme tutkittavia täyttämään kyselylomakkeet sekä käymään verinäytteessä Mehiläisen tai Kymenlaakson keskussairaalan laboratoriossa. Lähetämme erillisen kutsun tekstiviestillä, kun tämä vaihe käynnistetään. Tarvittavat lisäohjeet laboratoriokäyntien osalta löytyvät tuolloin myös tutkimusportaalista.  

Testauksen toinen vaihe toteutetaan syksyllä 2021 koronavirusepidemian mahdollisen toisen aallon jälkeen. Silloin muistutamme uudestaan tutkittavia täyttämään oirekyselyn sekä käymään laboratoriossa verinäytteenottoa varten toisen kerran.

Lue lisää:

Lisätietoa tutkimuksesta alla olevasta tutkittavan tiedotteesta sekä GeneRISK-tutkimusten rekisteriselosteesta.