GeneRISK-tutkimuksesta

GeneRISKin tavoitteena on tutkia, voidaanko suomalaisia kansantauteja, erityisesti sydän- ja verisuonitauteja, ehkäistä hyödyntämällä sellaista tietoa perimästä, jolla on merkitystä sairauksien synnyssä. GeneRISK on osa SalWen koordinoimaa Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito (GET IT DONE) -ohjelmaa.

Tutkimuksessa etsitään tapoja kerätä, analysoida ja tulkita genomitietoa (tietoa perimästä), jotta siitä olisi hyötyä perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tutkimuksessa pyritään myös ymmärtämään, miten genomitiedon ja siihen pohjautuvien riskiarvioiden saaminen vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja siten sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutkimukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuus saada tietoa henkilökohtaisesta sydän- ja verisuonitautien riskeistä. Riskejä arvioidaan verinäytteestä saadun genomitiedon, terveystarkastuksessa mitattujen ja osallistujan kyselylomakkeella antamien terveystietojen avulla.

Lisäksi tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan käyttää laajemmin kansantautien syntyyn, ehkäisyyn ja hoitoon liittyvässä tutkimuksessa.

GeneRISK-tutkimuksen tiedonkeräys toteutetaan välillä 1.2.2015-30.6.2018, jolloin GET IT DONE –ohjelma on käynnissä. Tutkimuksen kokonaiskesto on 20 vuotta, joten terveyden ja perimän suhdetta seurataan pitkään tietojen keräämisen jälkeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koordinoiva eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon. Tutkimuksen rekisteriseloste on alla.

Tutkimuksesta saa hyvän käsityksen myös katsomalla tämän Tussitaikurien tekemän animaation.

 

Lue lisää:

Taustatietoa

Miksi GeneRISK-tutkimus tehdään?

Tutkimuksen rahoittaja

Mitä tutkimuksia tutkittaville tehdään?

Ketkä voivat osallistua tutkimukseen?

Tulosten välittäminen osallistujille

Näytteiden, tietojen ja tutkimustulosten hallinta

Tutkimuksen haitat ja hyödyt

Lisätietoa tutkimuksesta

 

Tutkittavan materiaalit

Valmistautuminen terveystarkastukseen

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen kulku tutkittavan näkökulmasta

Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittavalle

Tutkittavalta kerättävät tiedot ja näytteet

Tutkittavalle palautettavat tulokset

Näytteiden, tietojen ja tutkimustulosten hallinta

Kysymyksiä ja vastauksia