GeneRISK Covid -19

 

Olet aikaisemmin osallistunut GeneRISK-tutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä terveyden edistämisessä. Nyt kutsumme sinut osallistumaan koronavirusepidemiatutkimukseen, joka on GeneRISK-tutkimuksen laajennus ja jossa selvitetään koronavirusepidemian (Covid-19) leviämistä Etelä-Suomessa ja tutkitaan mitkä tekijät yksilön perimässä ja elintavoissa vaikuttavat alttiuteen sairastua Covid-19-infektioon, infektio-oireiden vakavuuteen ja mahdollisten liitännäissairauksien kirjoon.

Kaikkia GeneRISKin osallistujia pyydetään osallistumaan tähän Covid-19 -tutkimukseen. Tutkimuksessa kerätään tietoa mahdollisesta uudesta koronavirusinfektiosta sekä sähköisen oirekyselyn että verinäytteiden avulla.

Tämä GeneRISKin laajennustutkimus on vapaaehtoinen, ja osallistumiseen tarvitaan kirjallinen suostumuksesi.

 

Mitä tutkimuksia minulle tehdään?

Covid-19 tutkimus koostuu kahdesta osasta sekä GeneRISK perustietojen päivityksestä:

1) Covid-19 oirekysely (kesä 2020)
2) Vasta-ainetestauksen verinäyte sekä Covid-19 oirekysely. Lisäksi päivitetään GeneRISK tutkimuksen perustiedot päivityskyselyn ja -verinäytteen avulla. (talvi 2021)

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimustietoa kerättiin GeneRISK -tutkimusportaalissa olevalla sähköisellä kyselylomakkeella. Oirekysely avattiin tutkimusportaaliin kesäkuussa 2020 ja siihen voi vastata jatkuvasti epidemian ollessa käynnissä. Oirekyselyyn pyydettiin vastaamaan myös siinä tapauksessa, ettei oireita ollut ilmaantunut. Oirekyselystä muistutettiin osallistujia aika ajoin tekstiviestillä.

Seuraava vaihe, alkaen tammikuussa 2021, sisältää oirekyselyn ja GeneRISK perustietojen päivityksen lisäksi vasta-ainetestauksen. Tutkimustietoa kerätään GeneRISK –tutkimusportaalissa olevilla sähköisillä kyselylomakkeilla ja lisäksi tutkimukseen kuuluu laboratoriokäynnillä toteutettava verinäytteen otto. Pyydämme tutkittavia täyttämään kyselylomakkeet sekä käymään verinäytteessä Mehiläisen laboratoriossa. Lähetämme erillisen kutsun tekstiviestillä, kun tämä vaihe käynnistetään. Tarvittavat lisäohjeet laboratoriokäyntien osalta löytyvät tuolloin myös tutkimusportaalista.

GeneRISK Covid-19 tutkimusta rahoittavat Juho Vainion Säätiö, Suomen Akatemia sekä Sydäntutkimussäätiö. Lisäksi alkuperäiseen GeneRISK -tutkimukseen henkilöitä rekrytoineista tahoista tätä jatkotutkimusta rahoittavat, Mehiläinen Oy sekä Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä).Tutkimukseen koordinaatiosta vastaava Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM/Helsingin yliopisto kattaa myös merkittävän osan tutkimuksen kustannuksista. 

Lue lisää:

Lisätietoa tutkimuksesta alla olevasta tutkittavan tiedotteesta sekä GeneRISK-tutkimusten rekisteriselosteesta.