Mitä tutkimuksia tutkittaville tehdään?

Tutkimustietoa kerätään sähköisillä kyselylomakkeilla, terveystarkastuksilla ja terveystarkastusten yhteydessä otettavilla verinäytteillä. GeneRISK-tutkimuksen terveystarkastuksia järjestetään vuoden 2015 helmikuusta lähtien. Seurantatutkimuksiin voidaan kutsua 1-2 vuoden välein.

Kyselylomakkeilla selvitetään kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä riskitekijöitä, esimerkiksi tupakointia, ravinto- ja liikuntatottumuksia sekä tutkittavan ja hänen lähisukulaistensa sairauksia. Kyselylomake täytetään ennen näytteenottokäyntiä sähköisesti. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, tutkittavalle annetaan paperilomake.

Terveystarkastuksessa mitataan pituus, paino, vyötärön- ja lantionympärys, verenpaine sekä pulssi. Tarkastuksen yhteydessä otetaan verinäyte, josta tutkitaan kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli (ns. hyvä kolesteroli), LDL-kolesteroli (ns. huono kolesteroli), triglyseridit (veren rasva-arvoja) ja verensokeri. Näistä tekijöistä lasketaan myös perinteinen sydän- ja verisuonitautien riskiarvio. Tutkittava saa tietoonsa tämän riskiarvion.

Verinäytteestä eristetään myös perimää määräävä DNA. DNA:sta tutkitaan tiettyjä geenialueita ja tämän tutkimuksen pohjalta rakennetaan geneettinen (perimään pohjautuva) riskiarvio. Näiden geenialueiden on aiemmissa tieteellisissä tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä sydän- ja verisuonitautiriskiin. Tutkittavat saavat tietoonsa myös tämän riskiarvion. Tässä tutkimusprojektissa tehtävä geeniprofiilin määritys ei ole kliinisessä käytössä oleva laboratoriotutkimus, vaan tutkimusvaiheessa oleva testi ja siksi sitä ei anneta tutkittavalle.