Ketkä voivat osallistua tutkimukseen?

Yllä kuvattuun tutkimukseen on kutsuttu henkilöitä kolmen organisaation toimesta:

  • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea kutsuu tutkimukseen vuosien 2015-2018 aikana kunnittain kaikki alueella asuvat 45-64-vuotiaat henkilöt, joilla ei vielä ole ollut sepelvaltimotapahtumaa, kunnes 5000 henkilöä on rekrytoitu tutkimukseen.
  • Mehiläisen kautta tutkimukseen voivat osallistua kaikki Mehiläisen 45-64-vuotiaat yksityisasiakkaat, kunnes 4000 henkilöä on rekrytoitu tutkimukseen.
  • Veripalvelun kautta tulee tutkimukseen mukaan 5000 45-64 -vuotiasta verenluovuttajaa, jolloin verenluovuttajat pääsevät halutessaan mukaan. Veripalvelun kutsuttavien terveystarkastuskäynnit tapahtuvat Veripalvelun Kivihaan toimipisteessä. Tilapäinen verenluovutuseste ei ole este GeneRISK-tutkimukseen osallistumiselle. Ei ole myöskään merkitystä, kuinka usein tai milloin viimeksi henkilö on luovuttanut verta.

Tutkittavien oman turvallisuuden ja tutkimuksen onnistumisen varmistamiseksi tutkimukseeen voi osallistua vain henkilöitä, jotka täyttävät osallistumiskriteerit. Tärkein osallistumiskriteeri on 45-64 vuoden ikä ensimmäistä kyselylomaketta täytettäessä. Tutkimukseen eivät voi osallistua henkilöt, jotka ovat sairastaneet lääkärin toteaman sydäninfarktin, aivohalvauksen, aivoverenvuodon tai aivoverisuonitukoksen tai joilla on lääkärin toteama sepelvaltimotauti. Myös sepelvaltimon ohitusleikkaus tai pallolaajennus ovat esteitä tutkimukseen osallistumiselle. Raskaana olevat ja henkilöt, joille on määrätty edunvalvoja eivät voi osallistua tutkimukseen. Esteistä osallistumiseen kysytään tutkimuslomakkeen alussa ja mahdollisesta tutkimuksesta pois sulkemisesta ilmoitetaan heti tutkittavan vastattua näihin kysymyksiin.