Valmistautuminen terveystarkastukseen

Tutkittavia pyydetään saapumaan tutkimuspaikalle viimeistään 5-10 minuuttia ennen terveystarkastusta ja varaamaan tarkastukseen aikaa noin 45 minuuttia. Mikäli kyselylomaketta ei ole täytetty ennen saapumista, tutkittavia pyydetään saapumaan viimeistään 45 minuuttia ennen tutkimusaikaa ja täyttämään lomake tutkimuspaikalla ennen terveystarkastusta. Terveystarkastusta ja näytteenottoa ei voida tehdä ennen kuin kyselylomake on täytetty.

Luotettavien veren rasva- ja sokeriarvojen saamiseksi tutkittavan tulee olla syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta (edes purukumin syönti ei ole sallittua). Vettä voi juoda pieniä määriä. Ravinnotta olo ei koske tyypin 1 (nuoruustyypin) diabeetikkoja.

Tutkittavia pyydetään ottamaan terveystarkastukseen mukaan henkilöllisyystodistus, jotta hoitaja voi varmistaa tutkittavan henkilöllisyyden. Pyydämme tutkittavia myös ottamaan myös kaikki säännöllisesti käyttämiensä lääkkeiden pakkaukset, jotta voimme kirjata näistä tutkimuksen kannalta tärkeät tiedot. Paperilomakkeella kyselyyn vastanneita pyydetään ottamaan pankkitunnuksensa mukaan terveystarkastukseen, jotta he voivat rekisteröityä tutkimukseen verkossa tutkimushoitajan avustuksella (pankkitunnuksia käytetään ainoastaan tunnistautumiseen ja niitä käyttää ainoastaan tutkittava itse, tutkimushoitaja ei käsittele eikä näe pankkitunnuksia).

Tutkittavia pyydetään pukeutumaan niin, että oikean olkavarren riisuminen paljaaksi verenpaineen mittausta varten onnistuu vaivatta. Tutkimuspaikalla riisutaan kengät pituuden ja painon mittausta varten ja vyötärön- ja lantionympäryksen mittausta varten paksut tai kiristävät vaatteet.

Tutkittavia pyydetään myös tutustumaan etukäteen Tutkittavan tiedotteeseen ja Tiedotteeseen biopankkinäytteen antajalle sekä Suostumuslomakkeeseen. Suostumuslomake tuodaan mukana tutkimuspaikalle. Tutkimuspaikalla tutkittavalta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimustietojen käyttöön.