Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittavalle

Tutkimus on osallistujille maksuton. Tutkittavat voivat hyötyä tutkimuksesta henkilökohtaisesti saamalla tietoa terveydentilastaan ja käyttämällä maksutonta sähköistä seuranta- ja terveysvalmennusohjelmaa. Mikäli tutkittava niin haluaa, häneen ollaan yhteydessä, jos tutkimuksessa löytyy hänen terveydentilansa kannalta jokin merkittävä tieto. Kaikille tutkittaville tarjotaan sähköistä opastusta riskin alentamiseen ja korkean riskin henkilöille mahdollisuus keskustella lääkärin kanssa riskin alentamisesta.

Tutkimukseen liittyviä haittoja tutkittavalle ovat terveystarkastukseen ja lomakkeiden täyttämiseen kuluva aika sekä verinäytteiden ottoon liittyvä epämukavuus (saapuminen ravinnotta tutkimuspaikkaan, mahdollinen väsymys tai päänsärky). Edellä mainitut oireet ovat kuitenkin harvinaisia ja yleensä lieviä, eivätkä ne aiheuta vaaraa tutkittavan terveydelle. Tutkimuksesta saadut tulokset eivät vaikuta negatiivisesti hoitopäätöksiin.

On mahdollista, että tutkimuksessa selvinneiden tulosten saaminen aiheuttaa kielteisiä reaktioita, esim. ahdistusta tai masennusta osassa tutkittavia (luultavimmin korkean riskiarvion saaneella tutkittavalla). Korkean riskiarvion saaneille tutkittaville tarjotaan mahdollisuus asiaan erityisesti perehtyneen lääkärin tapaamiseen, jonka aikana arvioidaan tarvetta ennaltaehkäisevän hoidon aloittamiseen ja keskustellaan tarvittaessa myös näistä kielteisistä tunteista. Mikäli tutkittavan riskitekijät eivät ole koholla, hänellä on mahdollisuus keskustella tutkimuksesta ja omasta riskiarviosta soittamalla infopuhelimeen.