Tutkimuksen tarkoitus

GeneRISK-tutkimuksessa selvitetään miten genomitietoa voidaan kerätä, analysoida ja tulkita siten, että siitä on hyötyä perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksilölähtöisessä sairauden ennaltaehkäisyssä. Tutkimuksessa pyritään myös ymmärtämään miten genomitiedon (tieto perimästä) ja siihen pohjautuvien riskinarvioiden saaminen vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen, ja siten sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutkimus luo uusia toimintatapoja yksilölähtöisen diagnostiikan, sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon toteuttamiseksi. Tutkimuksen tulokset ja kehitettävät toimintatavat hyödyttävät terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa parantamalla sairauksien ennustamista, toteamista varhaisessa vaiheessa ja hoitamista ja siten tuomalla hyvinvointia ja kustannustehokkuutta.