Tutkittavalta kerättävät tiedot ja näytteet

Tutkittavalle tehdyt mittaukset ja verinäytemääritykset keskittyvät erityisesti sydän- ja verisuonitautien sairastumiseen liittyviin tekijöihin. Tutkittavalta kysytään melko laajasti mm. hänen terveydestään, sairauksistaan, tupakoinnista, alkoholinkäytöstä, ravinto- ja liikuntatottumuksista sekä hänen lähisukulaistensa sairauksista. Kysely on laaja, koska uusia sydän- ja verisuonitauteihin sairastumista ja kuolemista ennustavia tekijöitä tutkitaan koko ajan ja tutkijat haluavat kartoittaa mahdollisimman monen uuden riskitekijän lähtötilanteen tällä tutkimuksella. Kysymykset on kuitenkin rajattu tutkimusasetelman kannalta oleellisimpiin kysymyksiin.

Tutkimus kestää pitkään, 20 vuotta. Vain pitkäaikaisen seurannan avulla voidaan tunnistaa kansantautien ja erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin sairastumista ja kuolemista ennustavia tekijöitä sekä ymmärtää näiden tautien taustoja. Tutkimukseen ja seurantatutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittava voi milloin tahansa keskeyttää tutkimukseen osallistumisen ja kieltää näytteidensä ja tietojensa käytön tutkimustarkoituksiin.