top of page

KardioKompassi®

KardioKompassi® on Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kehittämä ja omistama internetpohjainen riskilaskuri, jonka avulla yksilö tai lääkäri voi hallita ja hyödyntää genomitietoa, eli koko perimästä saatavaa tietoa sepelvaltimotaudin riskin arvioimiseksi.

GeneRISK-tutkimuksessa KardioKompassia käytetään laskemaan tutkittaville heidän sairastumisriskinsä, sekä palauttamaan tämä tieto ymmärrettävässä muodossa.

KardioKompassin käyttö GeneRISK-tutkimuksessa

GeneRISK-tutkimuksessa tutkimusryhmän kehittämä KardioKompassi-sovellus tulkitsi käyttäjälle hänen henkilökohtaisen riskinsä sairastua sepelvaltimotautiin seuraavan kymmenen vuoden aikana helposti ymmärrettävässä muodossa. Nähtävissä oli sekä perinteisin menetelmin tehty riskiarvio että perinteisen ja perinnöllisen arvion yhdistelmä.

 

Interaktiivisen käyttöliittymän avulla käyttäjä pystyi myös itse helposti testaamaan elintapamuutosten, esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen, vaikutusta riskiennusteeseen.

Esimerkki KardioKompassin muodostamasta muodostama riskiarviosta sepelvaltimotautiin sairastumiseen.
KardioKompassin muodostama riskiarvio sepelvaltimotautiin sairastumisesta muodostuu perinteisten terveystietojen sekä perinnöllisten riskitekijöiden summasta.

Riskiarvion muodostaminen

KardioKompassin antama riskiarvio perustuu perinteiseen terveystietoon (ikä, sukupuoli, vanhempien varhainen sepelvaltimotauti, tupakointi, veren kolesterolitasot, verenpaine) sekä genomitietoon, joka rakentuu siruanalyysin avulla noin 49 000:sta sepelvaltimotautiriskiin liitetystä perinnöllisestä variaatiosta.

 

KardioKompassi muodostaa riskiarvion kahdella eri tavalla:

  1. käyttäen pelkästään perinteistä terveystietoa sekä

  2. käyttäen uutta geneettistä informaatiota perinteisten tekijöiden lisäksi

 

Kardiokompassin riskiarvio perustuu tilastolliseen mallinnukseen laajassa suomalaisessa Finriski-aineistossa, jossa noin 19 000 henkilön riskitekijätietoja on kerätty vuosina 1992, 1997, 2002 ja 2007.

bottom of page