top of page

Tutkimuksen tavoite

Suomalaisten kansantautien, erityisesti sydän- ja verisuonitautitapausten ehkäiseminen on kansanterveyden ylläpidon kannalta erittäin tärkeää. Ehkäisyssä oleellista on tunnistaa sellaiset henkilöt, joilla on korkea riski sairastua, jotta heitä voidaan ohjata kohti terveellisempiä elämäntapoja ja aloittaa tarvittaessa ehkäisevä lääkitys.

Sekvensointia laboratoriossa

GeneRISK-tutkimuksessa halutaan selvittää, miten geenitietoa (tietoa perimästä) voidaan käyttää terveydenhuollon päätöksenteossa ja miten geenitiedon antaminen yksilöille vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn. Jokaisen tutkimukseen osallistuvan panos hyödyttää tutkimusta ja varmistaa tutkimuksen onnistumisen.

 

Tutkimuksen tulokset ja kehitettävät toimintatavat hyödyttävät terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa parantamalla sairauksien ennustamista, toteamista varhaisessa vaiheessa ja hoitamista ja siten tuomalla hyvinvointia ja kustannussäästöjä. Tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada tietoa henkilökohtaisesta sydän- ja verisuonitautien riskistään.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

bottom of page