top of page

Tulosten yhteenvetoa

Jo julkaistut tulokset osoittavat, että tieto perinnöllisestä riskistä sairastua sepelvaltimotautiin motivoi elämään terveemmin. 

Infograafi tutkimuksen kulusta, osallistujien mielipiteistä ja tutkimuksen vaikutuksesta terveyteen

GeneRISK-tutkimuksen kulku, osallistujien mielipiteet ja vaikutus osallistujien terveyteen. Kuva: GeneRISK-tutkimus, Helsingin yliopisto.

Osallistujat näkivät geneettisen riskin yhtenä tekijänä muiden joukossa ja tämä näkyi myös siinä, että kohonnut geneettinen riski kannusti terveyttä edistäviin toimiin samaan tapaan kuin muut riskitekijät.

Tulokset kannustavat arvioimaan henkilöiden sairastumisriskiä nykyistä kattavammin myös geneettinen riski huomioiden

GeneRISK-seurantatutkimuksen perusteella yhdeksän kymmenestä osallistujasta koki, että tieto sairastumisriskistä motivoi heitä pitämään parempaa huolta terveydestään. Myös elintapamuutoksiin liittyvät tulokset olivat lupaavia. Kaikista osallistujista lähes 10 prosenttia oli onnistunut pudottamaan painoaan ja joka kymmenes tupakoitsija oli lopettanut tupakoinnin.

Erityisen paljon terveyskäyttäytymiseen liittyviä positiivisia muutoksia nähtiin suuressa sairastumisriskissä olevilla henkilöillä. Tästä ryhmästä 43 prosenttia oli joko laihduttanut, lopettanut tupakoinnin, keskustellut lääkärin kanssa tai osallistunut verkkovalmennusohjelmaan.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös osallistujien mielipiteitä riskitiedon hyödyllisyydestä ja sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Jopa 75 % tutkittavista oletti hoitavien lääkäreiden osaavan hyödyntää uutta polygeenistä riskitietoa. Tutkittavista lähes jokainen piti geneettisiä tekijöitä tärkeinä sydäntaudin riskiä arvioitaessa. Lisäksi tiedostettiin, että omilla toimilla on mahdollista alentaa sairastumisriskiä.

Lue artikkeleita ja julkaisuja liittyen GeneRISKIn aineistoihin ja tuloksiin tästä

bottom of page