top of page

Covid-19-lisätutkimus

Kiitos kaikille GeneRISK Covid-19 tutkimukseen osallistuneille. Tutkimuksen tiedonkeruu ja laboratoriokäynnit ovat päättyneet 23.6.2021.

Vuosina 2020-2021 toteutettiin GeneRISK-tutkimuksen laajennus, jossa selvitettiin koronavirusepidemian (Covid-19) leviämistä Etelä-Suomessa ja tutkittiin, mitkä tekijät yksilön perimässä ja elintavoissa vaikuttavat alttiuteen sairastua Covid-19-infektioon, infektio-oireiden vakavuuteen ja mahdollisten liitännäissairauksien kirjoon. Kaikki GeneRISKin osallistujat kutsuttiin osallistumaan tähän Covid-19 -tutkimukseen.

Covid-19 -tutkimus koostui kahdesta osasta sekä GeneRISKin perustietojen päivityksestä:

1) Covid-19 -oirekysely (kesä 2020)
2) Vasta-ainetestauksen verinäyte sekä toinen Covid-19 -oirekysely. Lisäksi GeneRISKin perustiedot päivitettiin päivityskyselyn ja -verinäytteen avulla. (talvi 2021)

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimustietoa kerättiin GeneRISK -tutkimusportaalissa olevalla sähköisellä kyselylomakkeella. Oirekyselyyn pyydettiin vastaamaan myös siinä tapauksessa, ettei oireita ollut ilmaantunut.

Seuraava vaihe alkoi tammikuussa 2021 ja se sisälsi oirekyselyn ja GeneRISKin perustietojen päivityksen lisäksi vasta-ainetestauksen. Tutkimustietoa kerättiin GeneRISK –tutkimusportaalissa olevilla sähköisillä kyselylomakkeilla ja lisäksi tutkimukseen kuului laboratoriokäynnillä toteutettava verinäytteen otto.

 

GeneRISK Covid-19 tutkimusta rahoittavat Juho Vainion Säätiö, Suomen Akatemia sekä Sydäntutkimussäätiö. Lisäksi alkuperäiseen GeneRISK -tutkimukseen henkilöitä rekrytoineista tahoista tätä jatkotutkimusta rahoittavat, Mehiläinen Oy sekä Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä). Tutkimukseen koordinaatiosta vastaava Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM/Helsingin yliopisto kattaa myös merkittävän osan tutkimuksen kustannuksista.

bottom of page