top of page

Asiantuntijalle

Geneettinen riskiprofiili

GeneRISK-tutkimuksessa annettava arvio sairastumisriskistä perustuu tilastolliseen mallinnukseen laajassa suomalaisessa FINRISKI-aineistossa, jossa noin 19000 henkilön riskitekijätietoja on kerätty vuosina 1992, 1997, 2002 ja 2007. GeneRISK-tutkimuksessa ei tutkita geenimuutoksia, jotka yksinään aiheuttavat sairauksia, vaan ainoastaan sellaisia riskigeenimerkkejä, joista jokaisen yksittäisen merkin vaikutus sepelvaltimotautiriskiin on pieni.

Tutkimuksen tuottamat aineistot

Tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä pyydettiin kirjallinen suostumus kerätyn aineiston tallentamiseksi THL Biopankkiin tulevia lääketieteellisiä tutkimuksia varten. Jos olet kiinnostunut hyödyntämään aineistoa tutkimuksessa, ole yhteydessä THL Biopankkiin

Lisätietoa tutkimuksesta tai tutkimuksen tuottamasta aineistosta tarjoaa tutkimuksesta vastaava henkilö, dosentti, lääketieteen tohtori, vanhempi tutkija Elisabeth Widén elisabeth.widen@helsinki.fi .

Lisätietoja ja artikkeleita aiheesta:

Lisätietoja sepelvaltimotaudin riskiarvioinnista geeniprofiilitiedon avulla: 
 

  • Ripatti S, Tikkanen E, Orho-Melander M, Havulinna AS, Silander K, Sharma A, Guiducci C, Perola M, Jula A, Sinisalo J, Lokki M-L, Nieminen MS, Melander O, Salomaa V, Peltonen L, Kathiresan S (2010): A multilocus genetic risk score for coronary heart disease: case-control and prospective cohort analyses. Lancet. 376(9750):1393–1400. 

       http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20971364

  • Tikkanen E, Havulinna AS, Palotie A, Salomaa V, Ripatti S. (2013): Genetic Risk Prediction and a 2-Stage Risk Screening Strategy for Coronary Heart Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 33(9):2261-2266. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599444

 

 

Määritettävät riskigeenimerkit perustuvat tähän artikkeliin:

  • CARDIoGRAMplusC4D Consortium, Deloukas P, Kanoni S, Willenborg C, Farrall M, Assimes TL, Thompson JR, Ingelsson E, Saleheen D et al. (2013). Large-scale association analysis identifies new risk loci for coronary artery disease. Nature Genetics 45(1): 25-33. 

       http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202125

 

 

bottom of page