GeneRISK-tutkimuksen uusien tutkittavien vastaanotto päättyy Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa

24.05.2017 - 16:00

45–65 -vuotiailla verenluovuttajilla on reilun kahden vuoden ajan ollut mahdollisuus osallistua GeneRISK-hankkeeseen.

Tutkimuksessa on nyt edetty siihen vaiheeseen, että Veripalvelun kautta tutkimukseen on osallistunut riittävä määrä tutkittavia eikä uusia osallistujia enää jatkossa oteta vastaan.

​Kivihaan veripalvelutoimistossa on tehty tutkittaville terveystarkastuksia sekä kerätty verinäytteitä yhteensä noin 1 100 luovuttajalta. Viimeiset näytteet kerätään kesäkuun 2017 alussa.

- Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että niin moni verenluovuttaja on osallistunut GeneRISK-tutkimukseen. Toivomme, että tämän kansainvälisestikin ainutlaatuisen tutkimusaineiston avulla voidaan mahdollistaa geenitiedon hyödyntämistä merkittävien kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, tutkimushankkeessa mukana oleva Veripalvelun lääkäri Johanna Castrén sanoo.

Tutkimukseen osallistuvat ovat saaneet mahdollisuuden selvittää omaa sydän- ja verisuonitautiriskiään uudella tapaa.

- Perinteisten riskitekijöiden lisäksi GeneRISK-tutkimukseen osallistuvat verenluovuttajat ovat saaneet tietoonsa perimänsä, eli omien geeniensä vaikutuksen sydäntautien riskiin. Toivomme, että tällainen kokonaisvaltainen tieto on motivoinut tarvittaessa tekemään oikeansuuntaisia elämäntapamuutoksia.

Tutkittaville pyritään järjestämään vielä GeneRISK-hankkeeseen kuuluva seurantakäynti. Käynnin ajankohdasta ja toteutustavasta tiedotetaan tutkimukseen osallistuneille myöhemmin.