top of page
Sininen DNA-kierre

GeneRISK —

genomeista terveyttä

GeneRISK – 

tutkimuksesta

GeneRISKin tavoitteena on tutkia, voidaanko suomalaisia kansantauteja, erityisesti sydän- ja verisuonitauteja, ehkäistä hyödyntämällä sellaista tietoa perimästä, jolla on merkitystä sairauksien synnyssä. 

Tutkimuksessa etsitään tapoja kerätä, analysoida ja tulkita tietoa perimästä, jotta siitä olisi hyötyä terveydenhuollossa. Tutkimuksessa pyritään myös ymmärtämään, miten genomitietoon pohjautuvien riskiarvioiden saaminen vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja siten sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutkimus on ensimmäinen laajamittainen perinnöllisen ja perinteisen riskiarvion yhteisvaikutuksia elintapoihin selvittänyt tutkimus maailmassa.

FIMM Genomien tutkimus laboratoriossa

Tutustu tutkimuksen esittelyvideoon

bottom of page